Visie

Elbuco wil een bijdrage leveren aan de maatschappij. De visie die Elbuco daarbij heeft is dat de wereld complex en ingewikkeld is. De keuzes die gemaakt moeten worden en de informatie die de consument dagelijks ontvangt nemen buiten proportionele groottes aan. Dit wordt de komende jaren niet anders. Terwijl de menselijke geest in essentie houdt van eenvoud. Dit leidt tot een overaanbod aan mogelijkheden en dus tot keuzestress. Zowel bij de keuze voor producten alsmede in het gebruik en de bediening van deze producten. Door Internet of Things worden producten in staat om onderling met elkaar te communiceren. De rol van consumentengoederen verandert daarom drastisch in het huishouden. Wij worden steeds afhankelijker van deze goederen en optimale service is dan ook wenselijk. Daarnaast wil de consument steeds het nieuwste van het nieuwste waardoor e-waste toeneemt. Elbuco biedt ondersteuning in zowel het maken van de keuze alsmede in het daadwerkelijke optimale gebruik van deze producten.

Het high service leaseconcept van Elbuco sluit naadloos aan bij een drietal grote ontwikkelingen. Zo is bezit niet langer toverwoord en ontstaan er steeds meer abonnementsvormen waarbij de gebruiker goederen of diensten tot zich kan nemen. Daarnaast biedt het Internet of Things eindeloze mogelijkheden voor zowel de consument als de zakelijke markt. Tot slot is het noodzakelijk om de mate waarin wij consumeren op een andere manier vorm te geven door circulaire modellen te ontwikkelen. Deze drie ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak tot het veranderen van huidige businessmodellen naar nieuwe modellen. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft Elbuco een viertal verticals gedefinieerd waar het high service leaseconcept wordt aangeboden binnen unieke proposities.

Bezit versus Gebruik

Bezit van goederen en diensten is in deze tijd niet meer even belangrijk. Toegang tot informatie, goederen en diensten waarbij per maand of per gebruik een betaling plaats vindt is de toekomst. Het gaat om de prestatie en performance en niet om het eigendom. Elbuco speelt hierop in door middel van een concept waarbij de eindgebruiker niet langer consumentengoederen bezit maar toegang krijgt tot het gebruik van deze producten. Niet het ‘hebben van’, maar het ‘toegang hebben tot’ producten, diensten en ervaringen, is waar succesvolle ontwikkelingen en business modellen van de toekomst op zijn gebaseerd. Men hoeft niet langer de daadwerkelijke spullen zelf te bezitten, het gaat om vervulling van de behoefte of de ervaring die de goederen oplevert (Rachel Botsman, sharing expert). Ook Motivaction noemt dit al in 2012 als één van de vier factoren die mogelijk een vliegwielfunctie kunnen hebben bij het vinden en creëren van alternatieve oplossingen voor de economische crisis. Elbuco speelt hierop in door op een betaalbare manier consumentengoederen van de beste kwaliteit toegankelijk te maken met daarbij uitstekende service en persoonlijke begeleiding tijdens de gehele gebruiksperiode.

Internet of Things

Het Internet of Things (IoT) belooft ons leven te verbinden met de dingen die wij gebruiken. Volgens onderzoeksbureau Gartner (2015) worden dit jaar meer dan 6,4 miljard verbonden dingen gebruikt, een aantal dat groeit tot 20,8 miljard in 2020. Als we het onderzoeksbureau geloven, praat ons bestek binnenkort met onze smartphone om het aantal calorieën per lepel door te geven. Het IoT wordt groot, schetst bovenstaande situatie. Maar niet zonder problemen, denkt Elbuco. Elbuco voorziet problemen bij de compatibiliteit van producten van verschillende merken en biedt daarom een oplossing. De service van Elbuco maakt een IoT huishouden mogelijk.

Circulaire economie

Wanneer iedereen wereldwijd zou consumeren zoals Westerse culturen doen, dan zouden we aan drie tot vijf planeten genoeg hebben om onze grondstoffen te verzamelen. Op termijn is de mate waarin wij nu consumeren onhoudbaar. Diverse bedrijven zijn momenteel op zoek naar manieren om te verduurzamen, bijvoorbeeld door producten cradle-to-cradle te fabriceren of alle onderdelen geschikt te maken voor de circulaire economie. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Een van de bedrijven die de circulaire economie als economische en maatschappelijke kans ziet, is Elbuco. Elbuco biedt service-overeenkomsten waarbij mensen altijd de nieuwste goederen gebruiken in plaats van bezitten. De producten worden thuis geïnstalleerd, onderhouden en direct gerepareerd of omgeruild bij eventuele problemen. De apparatuur wordt gratis bezorgd en geïnstalleerd. Het aansluiten van eigen apparatuur op de nieuwe producten is geen probleem.